VI  GE  FR  EN

Menu:

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ
Schlösslistrasse 26, CH-3008 Bern
Tel. +41-31 388 78 72, Fax. +41-31 388 78 79
Điện thoại Bảo hộ công dân: 0041-78 704 78 87 (Hotline 24/7)

Website: www.botschaftvietnam.ch

E-mail. vietsuisse@bluewin.ch

 

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN LÃNH SỰ

        1.Các dịch vụ được cung cấp:

- Hộ chiếu, Hộ tịch, Hợp pháp hóa, Chứng thực.

- Miễn thị thực (miễn visa).

- Thị thực (Evisa)

        Quý khách có thể làm thủ tục xin thị thực điện tử du lịch một tháng, một lần (Evisa) trực tiếp tại Đại sứ quán, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi email tới địa chỉ: vietsuisse@bluewin.ch để yêu cầu dịch vụ Evisa.

       Đối với thị thực dài hơn một tháng và nhiều lần, người nước ngoài phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

2. Công dân vui lòng liên hệ với Bộ phận Lãnh sự qua số điện thoại: 031 388 78 72, 031 388 78 73, 031 388 78 78 (tiếng Việt và tiếng Anh); 031 388 78 75 (Tiếng Việt và Français) hoặc email: vietsuisse@bluewin.ch nếu có yêu cầu khẩn cấp.

3. Đối với những dịch vụ không phải tới trực tiếp để giải quyết, công dân có thể gửi hồ sơ đăng ký và tiền mặt / bằng chứng thanh toán bằng thư đảm bảo đến địa chỉ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Bern

Schlösslistrasse 26

CH-3008 Bern

 

 

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ, đề nghị quý khách sử dụng email. Do điều kiện kỹ thuật, hồ sơ không thể được kiểm tra qua điện thoại. Xin cảm ơn.

    Vietnam Flycam's view