VI  GE  FR  EN

Menu:

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ
Schlösslistrasse 26, CH-3008 Bern
Tel. +41-31 388 78 72, Fax. +41-31 388 78 79
Điện thoại Bảo hộ công dân: 0041-78 704 78 87 (Hotline 24/7)

Website: www.botschaftvietnam.ch

E-mail. vietsuisse@bluewin.ch

 

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN LÃNH SỰ

MỚI!!!

*Bộ Công an giải đáp về việc ghi bị chú “nơi sinh” trên hộ chiếu mẫu mới: https://plo.vn/bo-cong-an-giai-dap-ve-viec-ghi-bi-chu-noi-sinh-tren-ho-chieu-mau-moi-post696554.html

I. Về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam

1- Mẫu hộ chiếu phổ thông mới do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ cấp từ ngày 01/07/2022. (Ảnh minh họa)

2- Một số câu hỏi thường gặp:

2.1 – Sao hộ chiếu phổ thông mới không được người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu?

Trả lời: Theo quy định hiện hành, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới không cần ký tên và đóng dấu.

2.2 – Hộ chiếu phổ thông mẫu mới không có mục ghi nơi sinh. Vậy nếu thấy cần thiết bổ sung mục ghi nơi sinh, công dân đề nghị có được giải quyết không?

Trả lời: Theo đề nghị của công dân (ghi tại mục 16 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài), Đại sứ quán sẽ ghi bổ sung vào phần bị chú trong hộ chiếu nơi sinh của công dân. Việc ghi bổ sung này miễn phí.

2.3 – Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ vẫn còn thời hạn sử dụng có còn dùng được không?

Trả lời: Trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu cũ trước ngày 01/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. 

II.  Các dịch vụ được cung cấp:

- Hộ chiếu, Hộ tịch, Hợp pháp hóa, Chứng thực.

- Miễn thị thực (miễn visa).

- Thị thực

   Trong trường hợp gặp khó khăn về thị thực hoặc vì lý do khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Lãnh sự qua số điện thoại: 031 388 78 72, 031 388 78 73, 031 388 78 75, 031 388 78 78 (tiếng Việt và tiếng Anh).

   Lưu ý: Trong trường hợp không liên lạc được qua điện thoại do máy bận hoặc cán bộ đi công tác, xin vui lòng email tới địa chỉ: vietsuisse@bluewin.ch.

   Đối với những dịch vụ không phải tới trực tiếp để giải quyết, công dân có thể gửi hồ sơ đăng ký và tiền mặt / bằng chứng thanh toán bằng thư đảm bảo đến địa chỉ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Bern

Schlösslistrasse 26

CH-3008 Bern

 

 

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ, đề nghị quý khách sử dụng email. Do điều kiện kỹ thuật, hồ sơ không thể được kiểm tra qua điện thoại. Xin cảm ơn.

    Vietnam Flycam's view