VI  GE  FR  EN

Menu:

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ

Schlösslistrasse 26, 3008 Bern, Switzerland 

1.     Văn phòng:

Giờ mở cửa (trừ các ngày nghỉ lễ)

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09h00 - 12h00
   14h00 - 17h00

Tel: (41-31) 388 78 73

Fax: (41-31) 388 78 79

Email: vietsuisse@bluewin.ch
 

2.     Bộ phận Lãnh sự:                

Giờ mở cửa (trừ các ngày nghỉ lễ)

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09h00 - 12h00
   14h00 - 17h00

Email: vietsuisse@bluewin.ch
 

3.     Tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán:

The Embassy of Vietnam
UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94
Account number: 235-568116.01M
IBAN: CH57 0023 5235 5681 1601M
Number of client: 235-568116
BIC UBSWCHZH80A   

4.     Thị thực, Miễn Thị thực

Tel:       tiếng Anh        (41-31) 388 78 72/ 73/ 78

            tiếng Pháp       (41-31) 388 78 75

            tiếng Việt        (41-31) 388 78 72 / 73/ 75/ 78

5.     Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự

Tel:       tiếng Anh        (41-31) 388 78 72/ 73 /78

            tiếng Pháp       (41-31) 388 78 75

            tiếng Việt        (41-31) 388 78 72 / 73/ 75/ 78

6.     Dịch vụ lãnh sự dành cho công dân Việt Nam (Hộ chiếu, Chứng thực/chứng nhận, Các Vấn đề khác)

Tel:   tiếng Anh        (41-31) 388 78 72/ 73/ 78

            tiếng Pháp       (41-31) 388 78 75

            tiếng Việt        (41-31) 388 78 72 / 73/ 75/ 78

7.     Số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam

Tel: 41-78 704 7887